Danh sách công đoàn viên trường Tiểu học Võng Xuyên B

Kiều Thị Thanh Tuyên - Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Minh Ngọc

Nguyễn Thị Xuân - Tổ trưởng tổ 5

Nguyễn Thị Hồng - CTCĐ

Nguyễn Thu Lan

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Phương Lan

Khuất Hữu Trọng

Khuất Thị Thảo - Tổ trưởng tổ 3

Khuất Thị Kim Ngân

Khuất Thị Thanh

Nguyễn Thúy An - Tổ trưởng tổ 2

Lê Thị Tám

Khuất Thị Khánh Hòa

Bùi Thị Tuyết

Nguyễn Thị Hiên

Lê Thị Mai Lan - Tổ trưởng tổ 1

Vũ Thị Hường

Đặng Thị Hồng Linh

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Văn Bắc

Trần Tuấn Anh

Nguyễn Thị Dần

Nguyễn Thị Kim

Trịnh Thanh Thủy

Đoàn Văn Xâm

Đoàn Văn Dương

Khuất Thị Thơm

Nguyễn Thị Quyên