Chi bộ Đảng trường TH Võng Xuyên B gồm các đồng chí sau:

1. Kiểu Thị Thanh Tuyên - Bí thư chi bộ

2. Nguyễn Thị Thu Hương - Phó bí thư chi bộ

3. Khuất Thị Thảo

4. Nguyễn Phương Lan

5. Khuất Hữu Trọng

6 Nguyễn Thúy An

7. Nguyễn Thị Hồng

8. Đoàn Thị Xuân

9. Nguyễn Minh Ngọc

10. Lê Thị Mai Lan

111. Vũ Thị Hường

12. Nguyễn Văn Bắc

13. Tô Thị Thúy An

14. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

15. Khuất Thị Thơm

16. Nguyễn Thị Ngân

17. Nguyễn Thị Hương Giang